Huwelijk niet langer eis voor toelatingsbeleid

21 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag heeft staatssecretaris Teeven laten weten dat de aanscherping van het toelatingsbeleid voor ongehuwde partners niet langer van toepassing is. Het vorig kabinet wilde gezinsmigratie beperken tot het ‘kerngezin’, twee ouders en eventuele nakomelingen, inclusief de eis van gehuwd zijn. Hierdoor kwamen ongehuwde partners met een stabiele en langdurige relatie per 1 oktober 2012 niet langer in aanmerking voor toelating.

Huwelijk niet langer eis voor toelatingsbeleid

Partners van migranten van buiten de Europese Unie en Turkije konden in het nieuwe stelsel niet in Nederland wonen als zij niet gehuwd waren. In de praktijk ging het met name gaan om autochtone Nederlanders en westerse allochtonen met een buitenlandse partner. Zij werden nu gedwongen te trouwen zodat zij in Nederland konden samenleven. Deze aanscherping is nu van de baan. Staatssecretaris Teeven heeft aangegeven dat de eis van een huwelijk vervallen is en dat het partnerbeleid voor gezinsmigratie weer wordt beoordeeld op basis van de regels van voor 1 oktober 2012.

Het College heeft eerder dit jaar bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het toelatingsbeleid voor ongehuwde partners, omdat het discriminatie op grond van burgerlijke staat oplevert (zie brief). In oktober heeft de Kamer over het toelatingsbeleid gedebatteerd. Naar aanleiding daarvan heeft de minister besloten dat gehuwd zijn niet langer als toelatingseis geldt.