Iedereen heeft recht op gezondheidszorg

1 april 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Op 2 en 24 april 2014 spreekt de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over medische zorg voor vreemdelingen en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In aanloop naar het overleg vraagt het College aandacht voor de toegang tot medische zorg en het recht op opvang, voedsel en kleding voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg

Medische zorg

Medische zorg voor vreemdelingen gaat over zowel toegang tot zorg in Nederland als over medische zorg in het land van herkomst na (gedwongen) terugkeer. Het College voor de Rechten van de Mens uitte eerder zijn zorgen over de toegankelijkheid van de medische zorg voor vreemdelingen in bewaring. Het gaat dan vooral om vreemdelingen, die vanwege psychische problemen bijzonder kwetsbaar zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing bevestigen de zorg van het College. In aanloop naar het overleg in de Kamer vraagt het College opnieuw aandacht voor kwetsbare mensen die extra aandacht nodig hebben.

Lees de brief

Uitgeprocedeerde asielzoekers

Het Europees Comité voor Sociale Rechten verzocht Nederland om onmiddellijke maatregelen te nemen die het recht op opvang, voedsel en kleding garanderen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het College vindt het belangrijk dat Nederland voldoet aan dit verzoek.

Lees de brief