ImProvia discrimineert werknemer twee keer om nieraandoening

31 maart 2017 - Laatste update 31 maart 2017

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat een man in twee situaties vanwege zijn chronische ziekte is gediscrimineerd door zijn werkgever Improvia West B.V. In 2014 werd zijn uitzendovereenkomst niet ondertekend nadat hij had verteld een dialyse en niertransplantatie te moeten ondergaan. Nadat hij in 2015 alsnog in dienst trad, werd in 2016 zijn tijdelijke contract niet verlengd.

ImProvia discrimineert werknemer twee keer om nieraandoening

Volgens ImProvia was het besluit om in 2014 geen arbeidsverhouding met de man aan te gaan, in goed gezamenlijk overleg genomen. Het engineeringsbedrijf kan dit echter niet bewijzen.

De man stelt verder dat ImProvia in 2016 aangaf zijn contract niet te verlengen vanwege een te groot risico op uitval. In een opgenomen gesprek kaart hij dit herhaaldelijk aan. De werkgever ontkent in het gesprek niet dat het risico op uitval de reden is en geeft ook geen andere motivatie. Daardoor ontstaat het vermoeden van discriminatie. ImProvia heeft vervolgens het tegendeel niet kunnen bewijzen. Het College oordeelt daarom dat sprake is van discriminatie op grond van chronische ziekte.

Lees de samenvatting en het oordeel

Wetgeving

In Nederland is discriminatie bij de arbeid op grond van handicap of chronische ziekte verboden. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Discriminatie melden

Heeft u zelf een situatie meegemaakt of kent u iemand die ongelijk behandeld is? Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College signaleert waar het mis gaat, onderneemt waar mogelijk actie en kan in individuele gevallen uitspraken doen over discriminatie.