Individuele situatie rechtvaardigde hogere premie levensverzekering

7 juli 2017 - Laatste update 2 augustus 2017

Verzekeraar SRLEV mocht voor een levensverzekering een hogere premie vragen van een vrouw die in het verleden de ziekte van non-Hodgkin had. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. SRLEV bepaalde de premie niet alleen op basis van de ziekte in het algemeen, maar ook op basis van de individuele medische situatie van de vrouw.

Individuele situatie rechtvaardigde hogere premie levensverzekering

Sinds 14 juni 2016 is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit betekent ook dat verzekeraars bij het afsluiten van verzekeringen mensen niet anders mogen behandelen alleen omdat zij een handicap of chronische ziekte hebben. Het maken van onderscheid is uitsluitend toegestaan als verzekeraars kunnen aantonen dat ze daarvoor een goede reden hebben. Daarbij moeten zij voldoende rekening houden met de individuele medische situatie van een klant.

Verhoogd risico op overlijden

De vrouw herstelde al in 2004 van de ziekte van non-Hodgkin. Volgens medische richtlijnen was zij na tien jaar blijvend genezen. Toch moest zij van SRLEV een hogere premie betalen voor een levensverzekering. De vrouw vindt dat de verzekeraar hiermee sinds 14 juni 2016 verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.SRLEV geeft aan dat niet de ziekte de reden was voor de hogere premie, maar het verhoogde risico op overlijden als gevolg van medische behandelingen. Dit risico is mede bepaald op basis van informatie van de vrouw en de medisch specialist die haar behandelde.

Goede reden voor onderscheid

Door hogere premies te vragen van mensen met een hoger sterfterisico, maakt de verzekeraar indirect onderscheid. Dit omdat vooral mensen met een handicap of chronische ziekte hiermee te maken krijgen. Maar indirect onderscheid is niet verboden als daarvoor een goede reden is. Volgens SRLEV is het niet mogelijk om van iedereen dezelfde premie te vragen voor een levensverzekering. De premie zou dan te hoog worden voor mensen met een laag sterfterisico, waardoor zij zullen overstappen naar een concurrent. De verzekeraar kan hierdoor in financiële problemen komen, waardoor verzekeringnemers mogelijk geen uitkering meer kunnen ontvangen.Het College concludeert dat SRLEV een redelijk evenwicht heeft gevonden tussen de belangen van de verzekeraar en haar klanten en de hoogte van de premie van de vrouw. Daarbij is van belang dat SRLEV niet alleen heeft gekeken naar algemene informatie over de chronische ziekte van de vrouw, maar ook naar haar individuele medische situatie.

Lees de samenvatting en het oordeel

Wetgeving

In Nederland is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Discriminatie melden

Heeft u zelf een situatie meegemaakt of kent u iemand die ongelijk behandeld is? Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College signaleert waar het mis gaat, onderneemt waar mogelijk actie en kan in individuele gevallen uitspraken doen over discriminatie.