Inspirerend symposium over slavernij

27 november 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Op 26 november organiseerde het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met Stichting Herdenking Slavernijverleden het symposium ‘Mensenrechten, bedrijven en hedendaagse slavernij’ in De Bazel te Amsterdam. Tijdens het symposium belichtten en bediscussieerden de deelnemers de rol van bedrijven in het bestrijden van hedendaagse slavernij.

Inspirerend symposium over slavernij

Nadat collegelid Domenica Ghidei de bijeenkomst geopend had, gaven Joyce Overdijk-Francis en Leo Balai inzicht in het slavernijverleden van Nederland en de te trekken lessen voor het heden. De rol van overheid én bedrijven destijds maakt duidelijk dat de strijd tegen slavernij een doorlopende strijd is die altijd gevoerd moet worden. Toen en nu. Liesbeth Unger liet aan de hand van cijfers zien hoe groot het hedendaagse probleem is. Wereldwijd werken zo'n 29,8 miljoen mensen in omstandigheden die als slavernij te kwalificeren zijn.

De vier overige panelleden, Corinne Dettmeijer- Vermeulen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel), Lionel Veer (Mensenrechtenambassadeur), Tom van der Lee (directeur lobby en campagnes Oxfam Novib) en Gerard Oonk (directeur Landelijk India Werkgroep) benadrukten dat overheid en bedrijven nu aan zet zijn.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afgeschafte. 2 december is door de VN uitgeroepen als Internationale dag voor de afschaffing van slavernij. Die dag staan de mensen centraal die wereldwijd te maken hebben met hedendaagse slavernij of uitbuiting.

Meer lezen over dit symposium en onderwerp:

  • Lees het verslag van het symposium
  • Lees de bijdrage 'Slavernij vroeger en nu: bestrijding met mensenrechten' van Joyce Overdijk-Francis, lid van het bestuur van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 en van het NiNsee
  • Lees de slotbeschouwing van Nicola Jägers, lid van het College voor de Rechten van de Mens en hoogleraar International Human Rights Law aan Tilburg University
  • Bekijk het programma van het symposium