Internationale dag tegen racisme en discriminatie

21 maart 2016 - Laatste update 21 maart 2016

Vandaag 21 maart is het Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De Verenigde Naties riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid. Het werk van het College voor de Rechten van de Mens maakt duidelijk dat deze dag nog altijd heel belangrijk is, ook in Nederland.

Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Het College ontvangt bijvoorbeeld regelmatig signalen over discriminatie van studenten op basis van afkomst of religie bij het vinden van een stage. Het zojuist verschenen onderzoek van Verwey-Jonker Instituut naar discriminatie bij stages in het MBO bevestigt dit. Discriminatie bij stages is bijzonder ernstig omdat de student de opleiding zonder stage vaak niet kan afronden. Bovendien is een stage vaak de opstap naar een eerste baan en de broodnodige werkervaring.

In aanloop naar het Algemeen Overleg over discriminatie komende woensdag bracht het College dit ook onder de aandacht van de Tweede Kamer. De Kamer bespreekt dan onder meer het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie. Het College dringt aan op een concrete, effectieve aanpak van zichtbare en ‘verborgen’ discriminatie bij stages.

Lees de brief over het AO disriminatie

Wat doet het College tegen discriminatie?

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan bij het College terecht. Het College ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Daarnaast adviseert het College de overheid gevraagd en ongevraagd rondom het thema discriminatie. Werkgevers kunnen voor advies bij het College terecht met vragen over discriminatie op het werk. Ook ontwikkelde het College de training ‘Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match’. De training bestaat uit vier interactieve trainingsmodules en gaat in op (vermindering van) de ongewenste effecten die onbewuste stereotypen hebben op de werving en selectie.