Internationale vrouwendag: 100 jaar vrouwen in de Tweede Kamer #IWD2017

8 maart 2017 - Laatste update 13 maart 2017
Internationale vrouwendag:  100 jaar vrouwen in de Tweede Kamer #IWD2017

Met nog een week te gaan tot de verkiezingen geeft het College voor de Rechten van de Mens vandaag op Internationale vrouwendag graag wat extra aandacht aan vrouwen en het kiesrecht. Want het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat vrouwen zich kiesbaar konden stellen. Ze kregen passief kiesrecht. Zoals veel voorvechters van issues rond gelijke behandeling, heeft ook de eerste dame die zich hieraan waagde een behoorlijke strijd moeten leveren. Haar naam: Aletta Jacobs.

Eind 19e eeuw was Jacobs de eerste vrouw die zich kandidaat wilde stellen voor de gemeenteraad in Amsterdam. Al voldeed zij aan alle eisen die in de Grondwet stonden , toch stak de Hoge Raad hier een stokje voor. Het heeft daarna meer dan 30 jaar geduurd voordat vrouwen, in 1917, zich kiesbaar konden stellen. Nog wel passief, want het algemeen actief kiesrecht werd nog alleen aan mannen verleend . Wel werd bepaald dat het actief kiesrecht bij wet kon worden uitgebreid tot vrouwen. Suze Groeneweg van de SDAP werd in juli 1918 de eerste vrouw in de Tweede Kamer. En sindsdien telt de Tweede Kamer steeds meer vrouwelijke leden.

Al zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek, toch zijn er mooie stappen gezet. Zo staat dit jaar voor het eerst een vrouw op de lijst van de SGP en is 40% van alle Tweede Kamerleden vrouw. Hoeveel vrouwen er nu in de Tweede Kamer komen? Dat ligt aan de stemkeuze van heel Nederland en weten we na 15 maart.

Wat doet het College?

Het College beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

Dat betekent dat het College dus ook toeziet op de gelijke behandeling van vrouwen en in individuele gevallen oordeelt of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.Ook monitort het College het Emancipatiebeleid en geeft input aan de Tweede Kamer en de overheid over onderwerpen zoals economische zelfstandigheid van vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie en gelijk loon.