Jaarcijfers CGB 2011: Meer discriminatie vastgesteld en discriminatie van vrouwen nog steeds actueel

7 juni 2012 - Laatste update 27 januari 2016

In 2011 heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vaker geoordeeld dat er sprake was van discriminatie. In 56% van haar oordelen constateerde de CGB verboden onderscheid (52% in 2010). Daarnaast blijkt dat discriminatie van vrouwen nog steeds actueel is. Nog steeds gaan veel oordelen (17% in 2011) over discriminatie op grond van geslacht, met name vrouwen die vanwege zwangerschap en jong moederschap worden gediscrimineerd op het werk. Verder bleek uit een grootschalig onderzoek naar ongelijke beloning dat vrouwen gemiddeld lager worden beloond dan mannen, variërend van enkele tientjes tot tweehonderd euro per maand.

Jaarcijfers CGB 2011: Meer discriminatie vastgesteld en discriminatie van vrouwen nog steeds actueel

In 2011 heeft de Commissie 221 oordelen uitgesproken. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2010. De drie meest voorkomende discriminatiegronden van 2011 zijn: leeftijd (24%), geslacht (17%) en handicap/chronische ziekte (17%). In 56% van de uitgesproken oordelen constateerde de CGB verboden onderscheid op één of meerdere discriminatiegronden van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. In 68% van deze zaken nam de discriminerende partij naar aanleiding van het oordeel maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen.

Geslacht

Discriminatie op grond van geslacht is nog steeds actueel, zo blijkt uit de jaarcijfers van 2011. De CGB ontvangt veel vragen en verzoeken van mensen die vanwege hun geslacht worden gediscrimineerd. Na leeftijdsdiscriminatie is dit dan ook de grootste discriminatiegrond van 2011. Om discriminatie van vrouwen op het werk extra onder de aandacht te brengen lanceerde de CGB in 2011 de campagne 'Flauwekulexcuus'. Ook heeft de Commissie onderzoek gedaan naar ongelijke beloning in algemene ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat in 43% van de onderzochte gevallen willekeurige beloningsmaatstaven werden gebruikt, die voor vrouwen veel vaker nadelig uitpakken dan voor mannen. Omdat veel van de oordelen over discriminatie op grond van geslacht gaan over zwangerschap (17 van de 38 oordelen in 2011), is de CGB in 2011 een onderzoek gestart naar discriminatie vanwege zwangerschap en jong moederschap op het werk. De resultaten van dit onderzoek zijn in het voorjaar van 2012 gepresenteerd.

Leeftijd

In 2011 gingen de meeste oordelen over leeftijdsdiscriminatie (24%). Het merendeel van de leeftijdsdiscriminatie gaat over werk; bij werving en selectie, aanstelling en beëindiging van de arbeidsrelatie. Uit de jaarcijfers blijkt dat de meeste mensen die in 2011 een verzoek over leeftijdsdiscriminatie indienden tussen de 50 en 69 jaar oud zijn.

Mensenrechten

In het najaar van 2012 zal de Commissie Gelijke Behandeling, met al haar taken, overgaan in het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft als doel mensenrechten in Nederland te beschermen en de naleving ervan te bevorderen. Daarnaast streeft het College ernaar de mensenrechtensituatie in Nederland daar waar nodig te verbeteren. CGB-onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland (n=1082) laat zien dat 85% van de ondervraagden het belangrijk vindt dat er toezicht komt op de naleving van mensenrechten in Nederland.

Het complete CGB-jaarverslag en de genoemde onderzoeken zij hier na te lezen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Commissie Gelijke Behandeling (CGB), Marysha Molthoff, perswoordvoerder, via 030 888 38 88 of 06 481 300 42.