Jongeren doen onderzoek naar discriminatie door uitzendbureaus

3 februari 2017 - Laatste update 7 februari 2017

“Uitzendbureaus maken zich massaal schuldig aan racisme” is de titel van het persbericht van de jongerenactiegroep Doetank Peer. Zij deden een undercoveronderzoek naar discriminatie door 30 uitzendbureaus in de regio Amsterdam en Limburg. De leden deden zich voor als een evenementenbureau dat op zoek was naar ‘wit’ personeel. 70% van de gebelde uitzendbureaus vond het geen probleem om aan deze discriminerende eis tegemoet te komen. Het College voor de Rechten van de Mens beschouwt dit als een signaal dat zaken nog niet op orde zijn in de uitzendbranche.

Jongeren doen onderzoek naar discriminatie door uitzendbureaus

In 2011 en 2012 deden het SCP en studenten van de UvA ook al onderzoek naar discriminatie binnen de uitzendbranche. Toen bleek dat een meerderheid van de uitzendbureaus gehoor gaf aan discriminerende eisen van de klant. Op basis daarvan hebben het College en brancheorganisatie ABU gewerkt aan het tegengaan van discriminatie in de uitzendbranche. Uit het jongerenonderzoek blijkt dat de onderzochte bureaus aangesloten bij brancheorganisatie ABU nauwelijks ingingen op de discriminerende eisen. Dit maakt duidelijk dat deze bureaus beter omgaan met discriminerende verzoeken dan andere uitzendbureaus. Desondanks maakt dit onderzoek duidelijk dat het probleem in de uitzendbranche nog verre van opgelost is. Hier ligt dan ook een belangrijke taak voor andere uitzendbrancheorganisaties.

In Nederland is het niet toegestaan om iemand af te wijzen voor een baan vanwege zijn afkomst. Ook niet als het de wens van de klant is. Een uitzendbureau mag dan ook nooit aan een dergelijk verzoek gehoor geven. Het College voor de Rechten van de Mens richt zich onder meer op het tegengaan van (onbewuste) discriminatie op de arbeidsmarkt. Het College dringt er bij de overheid op aan dat er maatregelen worden genomen tegen discriminatie. Ook heeft het College een training ontwikkeld: Selecteren zonder vooroordelen. Deze wordt gegeven aan bedrijven, universiteiten, gemeenten, (semi-) overheidsinstellingen en uitzendbureaus. Daarnaast kunnen mensen die zich gediscrimineerd voelen bij het College terecht. Ook als het gaat om discriminatie door een uitzendbureau.

Meer informatie