Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2012 gepubliceerd

11 september 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Het kabinet heeft op 9 september een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de kabinetsreactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens. In deze brief kondigt het kabinet aan dat er dit jaar een Nationaal Actieplan Mensenrechten in Nederland verschijnt.

Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2012 gepubliceerd

Het actieplan zou onder meer aandacht moeten besteden aan het coördineren van mensenrechtenvraagstukken binnen de overheid, rapportageprocedures, het coördineren van het al dan niet gevolg geven aan internationale aanbevelingen, de stand van zaken over ratificaties van mensenrechtenverdragen en optioneel protocollen, het naleven van grondrechten op lokaal niveau en in het wetgevingsproces.

8 juli overhandigde het collegevoorzitter Laurien Koster de eerste jaarlijkse rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' aan minister Plasterk. De rapportage laat zien waar mensenrechten spelen in Nederland en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden.

Lees de reactie van het kabinet op de Jaarrapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' (pdf)