Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2014 gepubliceerd

16 juli 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het kabinet heeft op 13 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. De kabinetsreactie is teleurstellend, omdat het veelal een opsomming betreft van reeds genomen maatregelen. De kabinetsreactie gaat bij sommige antwoorden uit van een theoretische werkelijkheid, die niet altijd aansluit bij de dagelijkse praktijk. En de mensenrechtenbescherming in de praktijk moet leidend zijn voor de bevordering van mensenrechten. Als het kabinet constateert dat er geen schending is van bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wil dat niet zeggen dat de situatie op het wenselijke niveau van bescherming in Nederland zit. Het College riep het kabinet eerder op, om meer ambitie te tonen om de mensenrechten in Nederland te bevorderen en niet alleen aan de ondergrens te voldoen. Het College blijft bij dit standpunt en verwacht van het Kabinet een daadkrachtige aanpak met concrete en tijdsgerichte initiatieven om de mensenrechten te bevorderen. De lat kan en moet hoger.

Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2014 gepubliceerd

Op 12 mei heeft het College de Jaarlijkse Rapportage over 2014 gepubliceerd. Het College roept het kabinet op om zich altijd actief in te zetten voor mensenrechten. In de Rapportage doet het College ruim 40 aanbevelingen om de mensenrechten in Nederland te verbeteren. De rapportage laat zien waar mensenrechten spelen in Nederland en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden.

Lees de reactie van het kabinet op de Jaarrapportage 'Mensenrechten in Nederland 2014'.