Kamer spreekt over arbeidsmarktdiscriminatie

15 april 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag, 15 april, spreekt de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg (AO) over arbeidsdiscriminatie. Op de agenda staat de Kamerbrief arbeidsdiscriminatie van Minister Asscher. De minister gaat met de brief in op de slechte positie van mensen met een niet-Westerse afkomst op de arbeidsmarkt en op de maatregelen om deze te verbeteren. Ook geeft de Minister antwoord op resterende vragen uit het AO over discriminatie van 1 april jl. In aanloop naar dit AO bracht het College de problematiek rond rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt bij de Kamerleden onder de aandacht.

Kamer spreekt over arbeidsmarktdiscriminatie

Het College juicht de ambitie, inzet en voortvarende aanpak van arbeidsdiscriminatie van het kabinet toe. Deze maatregelen zijn hard nodig. De werkloosheid onder migrantengroepen - in het bijzonder de jongeren - is onevenredig hoog. En discriminatie naar afkomst en huidskleur speelt onbetwistbaar een rol bij het vinden en behouden van werk. Het College constateert dat het kabinet dit ook onderkent. Ook stelt het College vast dat er aandacht is voor de problemen en achterstanden onder migranten. Het College benadrukt dat het belangrijk is dat aandacht voor discriminatie en bestrijding hier ook deel van uitmaakt. Dit vergroot de effectiviteit van de maatregelen.

Tot slot wijst het College erop dat vooroordelen een grote rol spelen bij het uitsluiten van migrantengroepen op de arbeidsmarkt. Zoals in de Kamerbrief staat, veranderen vooroordelen niet met dwang, maar dat betekent niet dat bedrijven de verandering van de ‘cultuur’ moeten afwachten. Nu al kunnen zij hun organisatie en procedures zo inrichten dat de ruimte voor vooroordelen sterk verminderd. Van dergelijke maatregelen gaat een belangrijke preventieve werking uit. Het College meent dat een preventieve aanpak een goede aanvulling is op een strafrechtelijke aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

Lees de brief van het College.