Kennis van mensenrechten essentieel in onze samenleving

10 december 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Wat hebben een leerling, verpleegster, ondernemer en ambtenaar met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal constant te maken met mensenrechten. En niet alleen zij, maar wij allemaal! Toch gek dat we er dan zo weinig van weten. Onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens liet zien dat 30% van de Nederlanders geen enkel mensenrecht kan noemen. Dat is vreemd aangezien mensenrechten een grote rol spelen in ons dagelijks leven en aan allerlei maatschappelijke discussies raken. Niet in het buitenland, maar gewoon hier in Nederland.

Kennis van mensenrechten essentieel in onze samenleving

“Vandaag is het 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Een mooi moment om onze kennis flink op te poetsen. Laat dit een eerste stap zijn om mensenrechten in ons denken te verankeren”, aldus Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Mensenrechten zijn rechten die gelden voor iedereen, puur omdat je mens bent. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Deze rechten zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en internationale verdragen.

Waarom meer kennis?

Onbewust besteedt iedereen veel aandacht aan mensenrechten en het is goed om dat expliciet te maken. Mensenrechten zijn er voor onszelf en de Nederlandse staat moet deze rechten waarborgen. Als je niet weet waar mensenrechten over gaan dan weet je ook niet of de staat zijn werk goed doet. Maar mensenrechten gaan ook over de mensen om ons heen. Mensen die dichtbij staan: ouders, kinderen en vrienden. Als je moeder in het verpleeghuis een keer niet gewassen wordt, dan kan dat heel vervelend zijn. Gebeurt dat structureel dan komen haar mensenrechten in het geding. Mensenrechten gaan ook over mensen verder van ons af zoals collega’s èn over mensen waar je niet dagelijks mee te maken hebt zoals vluchtelingen en migranten. Ook als je uitgeprocedeerd bent heb je recht op bed, bad en brood. Mensenrechten vertellen ons hoe we met elkaar om moeten gaan en waar de rechten van anderen beginnen.

Bovendien geven mensenrechten handvatten bij het bespreken van maatschappelijke dilemma’s. Het is belangrijk een eigen mening te kunnen vormen, maar naast het recht op vrijheid van meningsuiting gelden nog veel meer rechten. Kennis van mensenrechten maakt het mogelijk te discussiëren vanuit een erkend kader dat gaat over essentiële menselijke waarden. Zo overstijgt de discussie allerhande opvattingen. Laurien Koster: “Uiteraard zijn mensenrechten niet het toverwoord voor alle maatschappelijke problemen. Maar mensenrechten bieden wel een handvat bij het bespreken hiervan.”

#Onderwijs2032

Onlangs startte staatssecretaris Dekker de dialoog #onderwijs2032. Hierin vraagt hij wat leerlingen nodig hebben voor de toekomst. Dat is in ieder geval meer kennis over mensenrechten. Mensenrechten helpen leerlingen een kritische grondhouding te ontwikkelen en geven hen een stevig besef van de eigen en elkaars rechten. Verbetering van de kennis en de bijbehorende houding en vaardigheden rust de leerlingen beter uit om op school en in de maatschappij met elkaar samen te leven. Als voorzet hierop toert het College deze week van Heerlen tot Emmen langs 20 (van de 10.000) scholen in Nederland. Daarnaast brengt het College mensenrechten in beeld door middel van een campagne op 10 december. De campagne bestaat uit meerdere stellingen verwerkt in een quiz zodat iedereen zijn mensenrechtenkennis kan testen. Doe de quiz!

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.