Kerk mag verhuur aan COC-jongeren niet weigeren

10 september 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Godsdienstvrijheid is een groot goed in Nederland. Dat neemt niet weg dat als een kerkgenootschap besluit de ruimten van een kerk openbaar aan te bieden, hij huurders in principe niet mag weigeren. Ook niet als het gaat om een groep COC-jongeren. Dit oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het bestuur van de Evangelische Gemeente Utrecht wilde haar kerkruimte niet verhuren aan de werkgroep Jong&Out van COC Midden-Nederland. Volgens het kerkbestuur is er geen plaats voor activiteiten waarin seks en relatiekeuze aan de orde zijn. Ook ligt homoseksualiteit gevoelig bij de achterban.

Kerk mag verhuur aan COC-jongeren niet weigeren

Jong&Out organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor jongeren die ‘uit de kast komen’. De werkgroep informeert bij Zaalverhuur7, die de verhuur van de ruimtes regelt, naar een ruimte in het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente Utrecht. Zaalverhuur7 legt de aanvraag voor aan het kerkbestuur, dat de aanvraag afwijst. Het kerkgenootschap stelt dat het niet zozeer de COC-werkgroep afwijst, maar de activiteiten die de werkgroep wil uitvoeren. Uiteraard mag een verhuurder beoordelen of activiteiten voldoen aan de huisregels. In dit geval is staat echter niet vast dat de COC-werkgroep is afgewezen vanwege de activiteiten die zij wilde organiseren. Die worden namelijk in overleg met de deelnemers bepaald. Daarom oordeelt het College dat het kerkgenootschap en de Zaalhuur7 de jongeren niet hadden mogen weigeren.

Lees de samenvattingen (2014-109 & 2014-110) en oordelen (2014-109 & 2014-110)