KidsRights Index 2015: Nederland tweede van de wereld

29 oktober 2015 - Laatste update 27 januari 2016

KidsRights publiceerde deze maand de KidsRights Index 2015, de index die meet hoe de rechten van kinderen wereldwijd worden nageleefd. KidsRights plaatst Nederland op de tweede plaats. Een mooie score, maar zoals al naar voren kwam in het advies van het VN-kinderrechtencomité eerder dit jaar, moet Nederland nog veel verbeteren als het de belangen van kinderen in Nederland optimaal wil beschermen. Het College voor de Rechten van de Mens adviseerde het comité en identificeerde verschillende probleemgebieden waarop Nederland moet verbeteren.

KidsRights Index 2015: Nederland tweede van de wereld

Advies VN-Kinderrechtencomité

Begin juni 2015 publiceerde het VN-kinderrechtencomité zijn aanbevelingen voor Nederland. Hierin uitte het Comité zijn bezorgdheid over de decentralisatie van de jeugdzorg en wees in de aanbevelingen op de risico’s ervan. Het College onderschrijft de aanbevelingen van het Comité. In zijn eigen advies aan het Comité wees het College ook op de risico's van decentralisatie van de jeugdzorg, de moeizame naleving van kinderrechten in Caribisch Nederland en het belang van mensenrechteneducatie.

Volgens KidsRights scoort Nederland onvoldoende op het gebied van het terugdringen van discriminatie tegen kinderen die behoren tot randgroepen in de samenleving. Daaronder vallen asielzoekende of gevluchte kinderen en kinderen die behoren tot minderheidsgroepen. Daarnaast stelt KidsRights dat Nederland nog te weinig geld investeert in de naleving van kinderrechten.

Nog veel te verbeteren

Het rapport van het VN-Kinderrechtencomité en de KidsRights Index benadrukken dat Nederland nog niet genoeg doet om kinderrechten te beschermen en naleving van het VN-kinderrechtenverdrag te garanderen.

Lees meer