Klachtenprocedure bij IVESCR-verdrag in werking

11 februari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Onlangs is het Optioneel Protocol bij het International Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) van de Verenigde Naties in werking getreden. Dat betekent dat er een klachtprocedure komt. Landen die het Protocol geratificeerd hebben maken het mogelijk dat personen een klacht kunnen indienen bij het Comité, dat toeziet op het Verdrag. Uruguay ratificeerde als tiende land het Protocol en daarmee gaat het 5 mei 2013 in werking.

Klachtenprocedure bij IVESCR-verdrag in werking

Nederland heeft het Protocol wel ondertekend maar nog niet geratificeerd. Daarom is het nog niet mogelijk om een klacht bij het Comité tegen Nederland in te dienen. Het College voor de Rechten van de Mens spoort de Staat aan om de verdragen die het heeft ondertekend ook daadwerkelijk te ratificeren.

Lees ook het persbericht van de Office of the High Commissioner for Human Rights