Kroniek gelijke behandeling 2015/2016 gepubliceerd

17 januari 2017 - Laatste update 19 januari 2017
Kroniek gelijke behandeling 2015/2016  gepubliceerd

De kroniek beschrijft de recente ontwikkelingen op het terrein van non-discriminatie.

Centraal staan de oordelen van het College, rechterlijke uitspraken en wijzigingen in wetgeving en overheidsbeleid. In het oog springen klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun afkomst en leeftijd bij de toegang tot werk. Ook zwangerschapsdiscriminatie vormt een hardnekkig probleem. Vrouwen kregen vaak geen contractsverlenging omdat zij zwanger waren. Op het terrein van onderwijs ontving het College vooral klachten van leerlingen met een handicap of chronische ziekte. Zij klaagden erover dat de onderwijsinstelling onvoldoende aanpassingen voor hen trof. Met de ratificatie van het VN-Verdrag handicap is in ieder geval een belangrijke stap gezet naar een meer inclusieve samenleving voor deze groep.

Kroniek gelijke behandeling 2015-2016