Lancering nieuwsbrief mensenrechteneducatie

22 oktober 2013 - Laatste update 14 augustus 2020

Begin deze week lanceerde het College voor de Rechten van de Mens de eerste nieuwsbrief mensenrechteneducatie. De nieuwsbrief is gericht op professionals in het onderwijs en in het veld van mensenrechteneducatie. Nederlandse kinderen blijken binnen Europa het minst te weten van mensenrechten. Ook deed de Raad van Europa – de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - afgelopen week aanbevelingen aan Nederland om meer aandacht te besteden aan mensenrechten in het onderwijs.

Bijgewerkt op: donderdag 15 augustus 2019

Waarom mensenrechteneducatie?

Mensenrechteneducatie gaat over kennis, houding en vaardigheden van de leerlingen. Nederlandse kinderen en jongeren weten niet veel over hun eigen mensenrechten. En dus ook niet over de mensenrechten van anderen. Verbetering van de kennis en de bijbehorende houding en vaardigheden rust de leerlingen beter uit om op school en in de maatschappij met elkaar samen te leven. Mensenrechten bieden de scholen een stabiel, inhoudelijk kompas om invulling te geven aan bijvoorbeeld burgerschap. Daarmee helpt mensenrechteneducatie leraren en scholen om te gaan met processen in de klas en op de school. Hoe spreek je leerlingen aan op pestgedrag? Of op discriminatie van andere leerlingen?

Wat doet het College voor de Rechten van de Mens?

Een van de taken van het College is het stimuleren en coördineren van mensenrechteneducatie. De afgelopen jaren zijn er weinig vorderingen gemaakt in het burgerschapsonderwijs. En mensenrechten komen hierin te weinig aan bod. Het is belangrijk dat leerlingen hun eigen rechten kennen en ook de fundamentele rechten waarop de Nederlandse samenleving gebouwd is. Het College is er dan ook voorstander van dat mensenrechten geen sluitstuk maar integraal onderdeel zijn van burgerschapsonderwijs.

Afgelopen jaar sprak het College veel mensen en organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs, bij vakken als burgerschap en bij het ontwikkelen en aanbieden van lesmateriaal voor mensenrechteneducatie. Er is gelukkig al veel aanbod. Uiteindelijk moet mensenrechteneducatie op de scholen een meer prominente en expliciete positie krijgen. In de eerste nieuwsbrief zijn een aantal succesvolle initiatieven zichtbaar zijn.

Helaas verschijnt de nieuwsbrief momenteel niet. U kunt zich niet aanmelden voor de nieuwsbrief.

Meer informatie over mensenrechteneducatie en alvast een paar inspirerende artikelen: