Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt blijvend probleem

2 juli 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het vinden van een baan is een flinke uitdaging op een krappe arbeidsmarkt. En al snel ben je volgens werkgevers 'te oud' voor de baan. Vandaag doet het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in vier zaken over leeftijdsdiscriminatie. De betrokken bedrijven stelden leeftijdseisen variërend van maximaal 35 jaar tot maximaal 45 jaar. Zij discrimineren daarmee. Leeftijdsdiscriminatie blijft een veel voorkomend probleem. Van alle geregistreerde klachten over discriminatie in Nederland staat leeftijd al jarenlang in de top drie.

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt blijvend probleem

De vier zaken zijn behandeld tijdens de themadag over leeftijdsgrenzen in vacatureteksten die het College op 28 mei organiseerde. De organisaties konden die dag tijdens de zitting uitleggen waarom zij een leeftijdsgrens hanteerden voor de functie. Dit leidde tot de volgende uitspraken:

  • Machineonderdelenproducent Spikker Specials discrimineert door een personeelsadvertentie te plaatsen waarin wordt gevraagd om een Financial Controller van circa 40 jaar (oordeel 2013-80)
  • Groothandel in pneumatiek Metal Work Nederland discrimineert door een advertentie te plaatsen voor een technisch-commercieel medewerker bij voorkeur tussen de 25 en 35 jaar (oordeel 2013-81)
  • Leverancier van dakkapellen Dakvenster.com discrimineert door een personeelsadvertentie te plaatsen waarin wordt gevraagd om verkoopmedewerkers in de leeftijd tot circa 35 jaar (oordeel 2013-82)
  • Arbeidsbemiddelaar Lefit discrimineert een 55-jarige man door in haar LinkedIn groep de functie van Interim Coördinator Financiën aan te bieden voor kandidaten tussen de 30 en 45 jaar (oordeel 2013-79)

Het gebruik van leeftijdseisen in vacatureteksten is verboden behalve als er goede en valide redenen voor zijn. In deze vier zaken waren die er niet. De gemiddelde leeftijd van de mensen die een zaak over leeftijdsdiscriminatie aanspanden bij het College was in 2012 49 jaar. Door leeftijdseisen te stellen sluit je groepen mensen uit voor de baan die wel degelijk geschikt kunnen zijn. Bovendien hoeft leeftijd niets te zeggen over eigenschappen als flexibiliteit, enthousiasme en overwicht.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff perswoordvoerder, telefoon 030 - 888 3 888 of 06 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Ook het recht om niet te worden gediscrimineerd is een mensenrecht. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Lees meer over het College voor de Rechten van de Mens op: mensenrechten.nl.