Lees het verslag van het seminar over vrijheidsbeneming

8 juni 2015 - Laatste update 22 april 2016

Op dinsdag 26 mei organiseerden het College voor de Rechten van de Mens en de Rijksuniversiteit Groningen gezamenlijk een seminar over toezicht op plaatsen van vrijheidsbeneming in Nederland. Mari Amos, lid van het VN-Subcomité ter Voorkoming van Foltering (SPT), gaf een keynote speech. Pauline Jacobs, universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht, ging in op het Nederlandse systeem van toezicht. Vervolgens verdeelden de deelnemers zich over twee werksessies. De ene werksessie zag op het nut en de noodzaak van het gebruik van mensenrechtennormen in toezichtswerk, in het bijzonder in de zorgsector. De andere werksessie ging in op de samenwerking binnen een nieuw samenwerkingsverband met bestaande organisaties.

Lees het verslag van het seminar over vrijheidsbeneming