Leven met een beperking in Nederland

4 november 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Op 30 oktober 2014 organiseerde het College voor de Rechten van de Mens een bijeenkomst over leven met een beperking in Nederland. Ruim 100 personen vertelden op de bijeenkomst over knelpunten die dagelijks in Nederland worden ervaren vanwege het hebben van een beperking. Ervaringen werden gedeeld over o.a. ontoegankelijk OV, ontoegankelijke informatie en belemmeringen in het onderwijs en op het werk. Er werden ideeën geïnventariseerd over wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking optimaal mee kunnen doen in onze samenleving. Zo werd er geconcludeerd dat het belangrijk is om in een vroeg stadium rekening te houden met mensen met een beperking. Inclusief onderwijs en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol.

Leven met een beperking in Nederland

Aanleiding van de bijeenkomst is de ratificatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Zodra het parlement het verdrag in 2015 goedkeurt, wordt het College toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. Om zich op deze taak te kunnen voorbereiden, maakt het College een inventarisatie van knelpunten die mensen met een beperking in Nederland ervaren. De informatie die de bijeenkomst heeft opgeleverd maakt hier deel van uit.