Lustrumweek: 5 jaar VN-verdrag handicap

9 juli 2021 - Laatste update 19 oktober 2021

Aanstaande woensdag, op 14 juli, is het precies 5 jaar geleden dat het VN-verdrag handicap voor Nederland ging gelden. Volgende week staat daarom in het teken van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. Hoe is het de afgelopen vijf jaar gegaan? Is er reden voor een feestelijk eerste lustrum? 

Foto van rolstoel met een vrouw vanaf haar middel

Positie versterken

Ruim 2 miljoen mensen in ons land hebben een beperking. Zij zijn bijvoorbeeld doof, slechtziend, hebben een fysieke beperking of zijn psychisch kwetsbaar. Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van deze mensen door hun mensenrechten uit te lichten. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking net als ieder ander het recht om mee te kunnen doen aan de samenleving. Zij hebben dezelfde mensenrechten als iedereen. Denk bijvoorbeeld aan het recht om zelfstandig te wonen, naar school te gaan en aan het werk te zijn. Het verdrag verplicht de overheid om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook daadwerkelijk deze rechten kunnen genieten. Als toezichthouder op de uitvoering van het verdrag kijkt het College voor de Rechten van de Mens onder andere of dit gebeurt. 

Lustrumweek

In de lustrumweek komen vier ervaringsdeskundigen aan het woord in een portrettenreeks. Zij delen hun verhaal over een aantal belangrijke onderdelen van het leven waar het verdrag over gaat: wonen, onderwijs, werken en vrije tijd. Welke invloed heeft het verdrag? Wat mist er? En wat moet er nog gebeuren? De lustrumweek wordt afgesloten met een extra uitgebreid groepsinterview met verschillende leden van het College. Voorzitter Adriana van Dooijeweert, ondervoorzitter Jan-Peter Loof en collegeleden Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen en Yvonne Donders vertellen meer over wat er al is bereikt en waar nog hard aan gewerkt moet worden.

Folder met meer informatie

Het is niet altijd voor iedereen duidelijk voor wie het verdrag is en waar het over gaat. Daarom heeft het College een folder gemaakt om meer uitleg te geven. Je kunt de folder hier alvast downloaden en lezen. Voor verdere vragen over het verdrag of het lustrum kan je contact opnemen met het College door een e-mail te sturen naar info@mensenrechten.nl 

Onderwerpen

VN-verdrag handicap