Maandoverzicht oordelen november: zwangerschapsdiscriminatie

5 december 2018 - Laatste update 7 augustus 2020

Zwangerschapsdiscriminatie is verboden onderscheid op grond van geslacht. Een hardnekkige vorm van discriminatie die nog veel voorkomt. Bovendien is het in strijd met de wet. Het College ontvangt nog altijd klachten van vrouwen die zich tijdens en rondom hun zwangerschap benadeeld voelen op hun werk. Dat wil niet zeggen dat iedere zwangerschapsdiscriminatie-klacht die bij het College binnenkomt uitmondt in een discriminatie-oordeel: niet iedere vrouw kan aantonen dat er ook écht sprake is van discriminatie.

Bijvoorbeeld in de zaak van een vrouw die bij een callcenter werkzaam is (oordeel 2018-109). Haar contract wordt tijdens haar zwangerschap niet verlengd. Zij vermoedt dat dat met haar zwangerschap te maken heeft, maar ze kan dat niet met bewijs onderbouwen. In dit geval is er geen sprake van discriminatie. Ook in een ander oordeel (oordeel 2018-118) over een vrouw die bij een groot warenhuis werkte, is er geen sprake van discriminatie. Niet haar zwangerschap, maar haar functioneren bleek reden voor het niet verlengen van haar contract is.

Geen verlening door afwezigheid

Er is wel sprake van discriminatie bij een criminologe van wie de detachering niet verlengd wordt (oordeel 2018-124). Haar contract loopt af in de periode dat zij door haar zwangerschap minder inzetbaar . Haar werkgever zegt haar niet op functioneren te kunnen beoordelen door haar afwezigheid. Die afwezigheid is het gevolg van haar zwangerschap. In de rechtspraak worden afwezigheid vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof  gezien als een direct en onlosmakelijk gevolg van zwangerschap. Door die afwezigheid anders behandeld en beoordeeld worden, is hetzelfde als door zwangerschap anders behandeld worden en dat mag niet.  

Slechtere voorwaarden na het zwangerschapsverlof

Een fysiotherapeute ‘mocht’ in tegenstelling tot de criminologe wel bij haar werkgever blijven werken (oordeel 2018-92), maar onder minder gunstige voorwaarden na haar zwangerschapsverlof. Wanneer een vrouw met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat, heeft zij na afloop van haar verlofperiode het recht om onder dezelfde voorwaarden in haar eigen of een gelijkwaardige functie terug te keren. De fysiotherapeute toont aan dat zij als gevolg van haar zwangerschap na terugkeer minder uren kreeg en op een andere locatie moest gaan werken. Een vorm van zwangerschapsdiscriminatie, oordeelt het College.

Melden kan altijd

Zwangerschapsdiscriminatie is breder dan alleen contracten die niet verlengd worden. In al haar vormen is het bij wet verboden in Nederland. Als jij zelf een sterk vermoeden van zwangerschapsdiscriminatie hebt, mag je dit altijd bij ons melden via ons klachtenformulier. Het College kan vervolgens uitzoeken of dat vermoeden terecht is en of er sprake is van discriminatie.