Meer aandacht voor vooroordelen en stereotypering bij werving personeel noodzakelijk

17 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens gaat zich in 2013 onder meer richten op het trainen van medewerkers p&o om hen bewust te maken van mogelijke stereotypering en vooroordelen bij het aannemen van personeel. Vaak is geen sprake van doelbewuste uitsluiting van etnische minderheden, maar van onbewuste discriminatie. Om iedereen op zijn of haar kwaliteiten te kunnen beoordelen, en daarmee de beste kandidaat te selecteren, is het noodzakelijk om de effecten van stereotype beelden tegen te gaan. Dat een dergelijke training noodzakelijk is blijkt eens te meer uit het onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteerde.

Meer aandacht voor vooroordelen en stereotypering bij werving personeel noodzakelijk

Het onderzoek van het SCP is uitgevoerd met behulp van acteurs die zich bij een uitzendbureau voordeden als werkzoekenden. Zij presenteerden zich met een identiek curriculum vitae (cv) nadat ze waren getraind op houding en gedrag; het enige verschil was hun etnische afkomst en geslacht. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren van niet-westerse afkomst minder vaak een baan aangeboden krijgen door een uitzendbureau dan autochtone sollicitanten in dezelfde leeftijdsgroep. Van de autochtone sollicitanten kreeg vervolgens 44% werk aangeboden na een gesprek met het uitzendbureau, van de niet- westerse sollicitanten slechts 28%. Mannelijke sollicitanten hadden daarbij minder kans op een baan dan vrouwelijke sollicitanten.

Het College voor de Rechten van de Mens herkent het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Het College krijgt regelmatig verzoeken om een oordeel van personen die behoren tot etnische minderheden die zich gediscrimineerd voelen bij het zoeken naar werk. Zo is meerdere keren gebleken dat sollicitanten met een Nederlandse achternaam wel uitgenodigd worden voor een gesprek en met een buitenlandse achternaam geen uitnodiging ontvangen.

Discriminatie bij de werving en selectie op grond van etnische afkomst en geslacht is verboden in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Het is ook strijdig met internationale mensenrechtenverdragen. Ieder mens heeft een gelijk recht op werk en mag daarbij niet worden beoordeeld op grond van geslacht en etnische afkomst. In geval van structurele achterstand, is niet alleen een taak weggelegd voor individuele werkgevers, maar ook voor de overheid.