Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend

9 maart 2021 - Laatste update 10 maart 2021

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vandaag het online meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een beperking kunnen via dit meldpunt hun ervaringen delen rondom de toegankelijkheid van de Tweede Kamerverkiezingen. Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap zal het College onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Kiesraad en gemeenten die een taak hebben bij de inrichting van de stembureaus op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit meldpunt.  

Onbeperkt Stemmen

Het meldpunt is van woensdag 10 maart tot en met woensdag 24 maart geopend. Mensen met een beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen zowel hun positieve als negatieve ervaringen delen. Melders kunnen daarnaast ook suggesties voor verbeteringen meegeven. Omdat het verkiezingsproces dit jaar anders dan normaal verloopt door het coronavirus, zijn er in het meldformulier extra vragen toegevoegd over het effect van de tijdelijke maatregelen. Voor mensen met een auditieve beperking is er de mogelijkheid om het formulier samen met een gebarentolk in te vullen.  

Luistertip: podcast ‘Het Vraagstuk’ over toegankelijk stemmen 

Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen voor mensen met een beperking? En wat is de invloed van de coronamaatregelen op deze toegankelijkheid? In aflevering drie van onze podcast ‘Het Vraagstuk’ gaat David in gesprek met collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen van het College, Burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve als dossierhouder verkiezingen bij de VNG en Wendela Oskam, ervaringsdeskundige en stembureauvoorzitter, over hoe de toegankelijkheid is geregeld voor mensen met een beperking. Beluister de podcast of lees het transcript van deze aflevering via deze link

Toegankelijk stemlokaal

Op 17 maart wordt het stembureau op de locatie van het College speciaal ingericht voor rolstoelgebruikers en kiezers met een visuele of auditieve beperking. 

Meer informatie 

Meer weten over het meldpunt Onbeperkt Stemmen? Neem voor meer informatie contact op met het College via onbeperktstemmen@mensenrechten.nl.

Onderwerpen

VN-verdrag handicap