Mensenrechten kunnen nog niet met pensioen: bijna 3 op de 10 mensen kennen geen enkel mensenrecht

10 december 2013 - Laatste update 27 januari 2016
Mensenrechten kunnen nog niet met pensioen: bijna 3 op de 10 mensen kennen geen enkel mensenrecht
  • Op 10 december 2013 bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 65 jaar: 30 mensenrechten die gelden voor iedereen
  • Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders persoonlijk met mensenrechten te maken hebben maar niet veel kennis hebben van mensenrechten
  • Vier op de tien Nederlanders hebben wel eens te maken gehad met leeftijdsdiscriminatie
  • Drie op de tien Nederlanders kunnen geen enkel mensenrecht spontaan noemen
  • Actuele incidenten onderstrepen het belang van mensenrechten in Nederland
  • 10 bekende ambassadeurs ondersteunen de campagne en laten zien welk recht zij belangrijk vinden

Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 65 jaar. Dit zijn 30 rechten die iedereen heeft omdat hij mens is. Toch kan maar liefst 30% van de Nederlanders geen enkel mensenrecht spontaan noemen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het College voor de Rechten van de Mens voert campagne om de 30 mensenrechten, waarvoor de Universele Verklaring het startpunt is, bekender en begrijpelijker te maken voor iedereen. Bekende ambassadeurs als Katja Schuurman, Albert Verlinde, Esther Vergeer en Gerard Spong ondersteunen de campagne.

Laurien Koster, voorzitter van het College: “In Nederland denkt men vaak dat het allemaal goed geregeld is met onze mensenrechten, maar uit recente voorbeelden blijkt dat mensenrechten nog regelmatig onderwerp van discussie zijn. 10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Deze dag grijpen we aan om het belang van mensenrechten in Nederland extra onder de aandacht te brengen bij iedereen. Het is belangrijk dat Nederlanders weten welke rechten ze hebben, want alleen dan zien ze ook wanneer deze rechten onder druk staan.”

Onderzoek: ‘Wat weten Nederlanders van mensenrechten?’

Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 30% van de Nederlanders geen enkel mensenrecht kan noemen. Van de mensenrechten die men wel kent is het recht op vrijheid van meningsuiting het meest bekend (46%), gevolgd door het recht op een bestaansminimum (30%) en het recht op onderwijs (26%). 72% van de Nederlanders zegt nog nooit te maken te hebben gehad met een schending van mensenrechten. Terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien Nederlanders wel eens gediscrimineerd is op leeftijd. Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat zijn privacy geschonden is en meer dan een kwart heeft wel eens te maken gehad met ongelijke beloning op het werk. Het representatieve onderzoek is uitgevoerd door Direct Research onder 505 respondenten.

De campagne

Om mensenrechten bekender en begrijpelijker te maken, laten de volgende 10 bekende ambassadeurs via een filmpje weten welk mensenrecht zij belangrijk vinden en waarom: Katja Schuurman, Nicolette Kluijver, Esther Vergeer, Gerard Spong, Jamai, Peter R. de Vries, Albert Verlinde, Dennis Weening, Ralph Mackenbach en Nega. Deze filmpjes zijn de hele week via Facebook te zien. Naast de filmpjes van de ambassadeurs kunnen Nederlanders op Facebook zelf ervaringen delen en mee discussiëren over prikkelende thema’s op het gebied van mensenrechten. De laagdrempelige manier van (anoniem) een ervaring delen, zorgt voor een mooi overzicht van de realiteit van mensenrechten in Nederland. Meer informatie over de campagne vindt u op www.facebook.nl/mensenrechtenNL.

Het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is in 2012 opgericht en onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten onder meer door onderzoek, advies en het creëren van bewustwording rondom mensenrechten. Dit geldt ook voor de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, St.Eustatius en Saba). Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijke behandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.