Mensenrechten in Nederland – 10 april in Tweede Kamer

30 januari 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Donderdag 10 april 2014 van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) plaats over de mensenrechtensituatie in Nederland. De Vaste Commissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken zullen gezamenlijk met minister Plasterk en minister Opstelten het debat voeren over het Nationaal Actieplan Mensenrechten in Nederland, de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 van het College voor de Rechten van de Mens en de kabinetsreactie hierop.

Mensenrechten in Nederland – 10 april in Tweede Kamer

In de Jaarlijkse Rapportage heeft het College aangedrongen op een Nationaal Actieplan Mensenrechten. Op 10 december 2013 heeft minister Plasterk het Actieplan gelanceerd. Het Actieplan benoemt de mensenrechteninfrastructuur en geeft actiepunten op een aantal specifieke beleidsthema's op terreinen als non-discriminatie en gelijke behandeling, de informatiesamenleving (privacy), immigratie & asiel en onderwijs, arbeid en cultuur. Het Actieplan gaat in op een aantal van de aanbevelingen die het College voor de Rechten van de Mens in zijn Rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' heeft gedaan.

Het College is dan ook verheugd dat het Actieplan er ligt. Het College vraagt nog wel aandacht voor de verantwoordelijkheid van de regering bij de verwezenlijking van mensenrechten op gemeentelijk niveau bij de decentralisatie van het sociaal domein, voor mensenrechten in Caribisch Nederland en voor het belang van mensenrechteneducatie op scholen. In aanloop naar het debat zal het College voor enkele zorgpunten nog nader aandacht vragen.

  • Bekijk de agenda van dit AO
  • Lees de speech van collegevoorzitter Laurien Koster van 10 december 2013