Mensenrechten op school

10 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016
Mensenrechten op school

Kennis van mensenrechten lijkt in Nederland overbodige luxe. Relatief gezien is het natuurlijk goed geregeld in Nederland. Toch is het ook in Nederland belangrijk om te weten wat mensenrechten zijn. Wie dat weet, kan zich er dan ook naar gedragen. En als meer mensen mensenrechten respecteren kan Nederland haar koppositie als voorvechter van mensenrechten blijven waarmaken.

Vooral jongeren weten weinig van mensenrechten in Nederland. Van alle Europese landen weet de Nederlandse jeugd het minste van het bestaan van kinderrechten af. Dat is gek, want ook Nederlandse jongeren hebben veel te maken met mensenrechten. Denk aan de aantasting van hun vrijheid van meningsuiting of privacy via internet en social media.

De beste plek om jongeren meer te vertellen over mensenrechten is op school. Momenteel is het thema mensenrechten niet een vast onderdeel van het lespakket. Het College pleit voor een meer structurele plaats voor onderwijs over de betekenis van mensenrechten in de klas. Om dit kracht bij te zetten geven Laurien Koster en Piet van Geel op 10 december les. Meer dan 100 leerlingen van onderwijsinstellingen Zadkine (mbo) en Hogeschool Inholland (hbo) krijgen zo op 10 december hun eerste mensenrechtenles.