Mensenrechtenbeleid Nederland onder de loep genomen

31 mei 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag heeft de Nederlandse regering voor de tweede keer examen afgelegd bij de VN, de zogeheten Universal Periodic Review (UPR). Tijdens dit examen is Nederland in een dialoog door 49 landen bevraagd over de mensenrechtensituatie in Nederland. Ook de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) was bij de dialoog aanwezig. Laurien Koster, voorzitter toekomstig College voor de Rechten van de Mens: "het is mooi om te zien hoe mensenrechtenorganisaties en wij, samen met de Ombudsman, Kinderombudsman en CBP, hebben samengewerkt in het naar voren brengen van zorgpunten over de mensenrechtensituatie in Nederland en hoe deze zorgen vervolgens door de verschillende lidstaten zijn opgepakt."

Mensenrechtenbeleid Nederland onder de loep genomen

Tijdens de dialoog was er aandacht voor verschillende positieve ontwikkelingen zoals de komst van het College voor de Rechten van de Mens en van de Kinderombudsman. Daarnaast werden er verschillende knelpunten genoemd, waaronder het niet-ratificeren van het VN-gehandicaptenverdrag, de aanpak van rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt, het ontbreken van mensenrechteneducatie op scholen, de loonkloof en kinderen in de (langdurige) asielprocedure. "Deze ochtend maakt duidelijk dat Nederland nog een aantal uitdagingen heeft om de mensenrechten in eigen land te verbeteren", aldus Koster.

In een tweetal bijeenkomsten ter voorbereiding op de UPR in april heeft de CGB aandacht gevraagd voor mensenrechteneducatie op scholen en voor professionals, de positie van kwetsbare mensen en minderheden zonder stem, discriminatie op de arbeidsmarkt, de levensstandaard op de eilanden Bonaire, St. Eustatius and Saba (BES), preventief fouilleren, privacy aspecten en oprichting van het College voor de Rechten van de Mens.

Maandag 4 juni worden de voorlopige aanbevelingen aangenomen door de UPR werkgroep en in september door de VN Mensenrechtenraad. Daarna zal Nederland per aanbeveling aangeven of zij deze accepteert of afwijst. Koster: "We kijken ernaar uit om als College voor de Rechten van de Mens het gesprek met de staat te hervatten om het opvolgen van de aanbevelingen te stimuleren."

Meer informatie

Commissie Gelijke Behandeling (CGB), Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888, e-mail of 06 481 300 42.