Mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks op bezoek bij College

22 mei 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Op 20 mei heeft de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, gesproken met het College voor de Rechten van de Mens. De Mensenrechtencommissaris brengt deze week een bezoek aan Nederland, waarin hij de situatie op een aantal terreinen bekijkt: de infrastructuur van mensenrechtenbescherming in Nederland, de mensenrechten van migranten en de mensenrechten van kinderen. Tijdens zijn bezoek spreekt hij met ngo’s, ministeries en organisaties als de Nationale ombudsman en het College. Daarnaast brengt hij een bezoek aan een detentiecentrum voor migranten.

Mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks op bezoek bij College

Tijdens het gesprek met het College vroeg de Mensenrechtencommissaris naar de taakstelling die het College heeft gekregen. Hij verwonderde zich erover dat Nederland een mensenrechteninstituut heeft opgericht, dat direct na oprichting flink gekort wordt op het budget, nog voordat de financiële evaluatie heeft plaatsgevonden.

Ook was de Mensenrechtencommissaris geïnteresseerd in de jaarlijkse rapportage van het College en het Nationaal Actieplan Mensenrechten van de regering. Het College wees op het AO Mensenrechten dat recent in de Tweede Kamer gevoerd is. De Mensenrechtencommissaris benadrukte het belang van een gedegen totstandkoming van het Nationaal Actieplan. Daarmee kan een mensenrechtendenkkader worden gerealiseerd dat toegepast wordt bij de totstandkoming van beleid en regelgeving.

Het College onderstreepte het belang van mensenrechteneducatie. Mensenrechten kunnen alleen beschermd worden in beleid en andere werkzaamheden als iedereen van jongs af aan erover leert. De Mensenrechtencommissaris was ook nieuwsgierig naar de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD). Hij vroeg zich af waarom de regering het verdrag nog niet geratificeerd heeft. Het College pleit al langer voor ratificatie van dit verdrag en is dan ook blij met het voornemen van de regering om daadwerkelijk tot ratificatie over te gaan. Tot slot kwamen de mensenrechten van migranten uitgebreid aan bod. Hierbij vroeg het College aandacht voor het huidige klimaat in Nederland waarin de ondergrens wordt opgezocht als het gaat om de rechten van migranten.

Lees meer over het werk van de Mensenrechtencommissaris

Foto v.l.n.r.: Claudia Lam en Giancarlo Cardinale (beiden werken voor de Mensenrechtencommissaris), Nils Muižnieks, Laurien Koster, collegelid Carina van Eck, ondervoorzitter Piet van Geel en beleidsadviseur Anne van Eijndhoven.