Nederland negeerde mensenrechten in Groningen

19 februari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt overduidelijk dat niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in Groningen. Veiligheid heeft niet meegespeeld bij de besluitvorming over gaswinning. Het ministerie van Economische Zaken nam hiermee de taak als beschermer van het veiligheidsbelang/publieke belangen niet serieus. Het is tijd dat de overheid erkent welke mensenrechten in het geding zijn. Dat is nodig voor het maken van de juiste afwegingen om te komen tot oplossingen. Oplossingen die tot stand moeten komen in verbinding mét de Groningers.

Nederland negeerde mensenrechten in Groningen

Verschillende mensenrechten zijn hier relevant. De staat is verplicht de burger effectief te beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en de bescherming van zijn woning. Daarnaast spelen ook het recht op adequate huisvesting en leefomstandigheden, bewoonbaarheid van huisvesting en het recht op gezondheid een rol. De overheid is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze mensenrechten in Nederland gewaarborgd zijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert tevens dat er te lang – tot 2013 – onvoldoende gecommuniceerd is zowel door de overheid als de NAM. Er is lange tijd niet gesproken met maar over de Groningers. De communicatie richtte zich vooral op de kracht en mogelijke schade van aardbevingen en niet op de ongerustheid en de onveiligheidsgevoelens van inwoners van Groningen. Communicatie mag niet verengd worden tot voorlichting aldus de Onderzoeksraad. Een aanbeveling die het College voor de Rechten van de Mens onderstreept.

Participeren is een fundamenteel mensenrecht. Burgers hebben het recht deel te nemen aan en mee te beslissen over de manier waarop hun land en hun gemeente wordt bestuurd. Het omvat onder meer het recht van burgers deel te nemen aan de besluitvorming over zaken die hen aangaan. Het is des te belangrijker te kunnen meepraten en meebeslissen als het over beleid gaat dat mensen raakt in hun mensenrechten. Participatie moet effectief zijn – eenzijdige en/of in inhoud beperkte communicatie is dat niet.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.