Nieuwe Oordelenbundel verschenen

30 mei 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Deze week is de dertiende Oordelenbundel verschenen. De Oordelenbundel is een unieke wetenschappelijke publicatie, specifiek gewijd aan het werk van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De oordelen van de Commissie staan hierin centraal en worden belicht vanuit Europese en Nederlandse rechtspraak en wetgeving. De bundel wordt geschreven door onafhankelijke auteurs, allen expert op dit complexe rechtsgebied.

Nieuwe Oordelenbundel verschenen

In de bundel leest u welke ontwikkelingen er waren in 2011. Per discriminatiegrond worden de ontwikkelingen uiteen gezet. In themabijdragen geven gastauteurs hun eigenzinnige visie op een onderdeel van het gelijkebehandelingsrecht. De annotaties zorgen voor een praktische analyse van een aantal oordelen die juridisch gezien interessant zijn. De oordelen van de CGB laten opnieuw een grote diversiteit aan vraagstukken van gelijke behandeling zien.

Dit jaar zijn in de themabijdragen de volgende onderwerpen nader belicht: waarom het wetsvoorstel boerkaverbod geen schijn van kans moet krijgen, wat zijn de effecten van het pensioenakkoord voor het toekomstig werk van de Commissie? En waarom de Commissie de optimale bescherming van genderidentiteit moet nastreven.

De Oordelenbundel is verkrijgbaar via Wolf Legal Publishers op www.wolfpublishers.nl, uw lokale boekhandel en internet. Een digitale versie van de bundel is beschikbaar via deze website.