Nieuwe publicatie: lijst lesmaterialen Mensenrechteneducatie

30 juni 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens bevordert een cultuur van respect voor mensenrechten in Nederland. Dit doet het College door in te zetten voor meer onderwijs over mensenrechten op school. Om docenten te enthousiasmeren en een handvat te bieden bracht het College alle cursussen, voorlichtingsmaterialen en lespakketten in beeld. Deze vindt u in een overzichtelijke lijst.

Nieuwe publicatie: lijst lesmaterialen Mensenrechteneducatie

Indien u opmerkingen of aanvullingen op deze lijst heeft, mail deze dan naar educatie@mensenrechten.nl.