Nieuwe wetgeving voor transgenders

9 april 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Op 9 april stemde de Tweede Kamer met grote meerderheid voor het wetsvoorstel waardoor transgenders -mensen wiens genderidentiteit en/of expressie afwijkt van de sekse die hen bij de geboorte is toegewezen– makkelijker hun geboorteakte (m/v) aan kunnen passen. Vereiste voor geslachtswijziging is de persoonlijke overtuiging tot het andere geslacht te behoren. Een operatie is niet langer verplicht voor een geslachtverandering. Ook een rechterlijke uitspraak behoort tot het verleden. Een verklaring van een deskundige is voldoende.

Nieuwe wetgeving voor transgenders

Diploma’s

Het wetsvoorstel heeft geen invloed op diploma’s. Per 1 mei 2013 gaat er een wet in werking die het voor transgenders mogelijk maakt om naam en geslacht op het diploma van een opleiding in het voortgezet onderwijs aan te passen. De nieuwe wet is het gevolg van een uitspraak van het College over de bul (UvA) van Justus Eisfeld. De Universiteit van Amsterdam zag toen geen wettelijke mogelijkheden om een nieuwe bul uit te geven mèt het nieuwe geslacht. Deze wetgeving voor het hoger onderwijs, is in 2010 al gewijzigd. In de praktijk betekent de nieuwe wetgeving dat transgenders op de arbeidsmarkt met de juiste papieren kunnen solliciteren. Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt regelmatig signalen van transgenders over discriminatie op het werk.