Notariskantoor discrimineert slechthorende vrouw

13 december 2016 - Laatste update 13 december 2016

Een slechthorende vrouw is gediscrimineerd door Notarispraktijk Lautenbach, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De vrouw moest €295,45 extra betalen voor het opmaken van een testament, omdat zij een schrijftolk mee wilde nemen.

Notariskantoor discrimineert slechthorende vrouw

De schrijftolk is door de vrouw zelf geregeld en wordt door een stichting betaald. Hoewel de tolk op spreeksnelheid typt en de vrouw op een scherm kan meelezen, is de notaris toch van mening dat zijn aanwezigheid extra tijd en dus extra kosten met zich meebrengt. Die kosten wil de notaris aan de vrouw doorberekenen. Onterecht, oordeelt het College.

Verboden onderscheid

Sinds juni 2016 is het ook in Nederland verboden om onderscheid te maken op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van goederen en diensten. Het College houdt toezicht op dat verbod en is bevoegd om ongelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte te beoordelen.

Doeltreffende aanpassingen

Nieuwe wetgeving houdt ook in dat een aanbieder van goederen of diensten doeltreffende aanpassingen moet verrichten, behalve als deze een ‘onevenredige belasting’ voor hem zijn. Een aanbieder moet zich dus inspannen, om zijn dienst toegankelijk te maken voor iemand met een beperking. Het College is van oordeel dat de inzet van een schrijftolk in deze zaak een geschikte en noodzakelijke aanpassing is voor de vrouw. Het is niet onevenredig belastend voor de notaris. Met het berekenen van extra kosten aan de vrouw, discrimineert het notariskantoor haar op grond van haar beperking.

Discriminatie op grond van handicap

Heeft u zelf een situatie meegemaakt waarbij u of iemand die u kent ongelijk werd behandeld vanwege zijn of haar beperking of chronische ziekte? Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College signaleert waar het mis gaat, onderneemt waar mogelijk actie en kan in individuele gevallen uitspraken doen over discriminatie op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Oordelen

Oordeel 2016-136