NRCafé en Escape discrimineren aan de deur

28 februari 2014 - Laatste update 27 januari 2016

NRCafé in Rotterdam en de club Escape in Amsterdam hebben beiden gediscrimineerd bij de deur. Escape weigerde een Roemeense jongen toen hij zijn paspoort liet zien. NRCafé liet vier Marokkaanse jongens niet toe, omdat zij niet voldeden aan het klantprofiel. Zowel de Roemeense jongen als één van de Marokkaanse jongens startte een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens. In beide gevallen oordeelt het College dat er sprake is van discriminatie.

NRCafé en Escape discrimineren aan de deur

Escape

Een Roemeense jongen is op een vrijdagavond door de beveiliger van Escape geweigerd toen hij zijn paspoort liet zien. Op de vraag waarom hij niet naar binnen mocht antwoordde de beveiliger ‘no Rumanian guy(s)’ en ‘that's why so’. Volgens de club meende de beveiliger de jongen te herkennen van de door politie vrijgegeven foto’s van Roemeense criminelen. De beveiliger gaf deze reden niet aan de jongen op en heeft ook niet bij de politie geverifieerd of de jongen daadwerkelijk op een van de foto’s stond. Nadat zijn vrienden al binnen waren is de jongen alsnog binnengelaten na ingrijpen van de manager. Dit verandert niets aan het oordeel dat er sprake is van discriminatie.

NRCafé

Vier Marokkaanse jongens zijn op een vrijdagavond door de portier niet binnengelaten. Zij voldeden niet aan het klantprofiel van het café dat is vastgelegd in de huisregels. Eén van die regels is dat een gast niet te dominant aanwezig mag zijn en geen bepalende stempel op de sfeer mag drukken. De vier jongens zijn de enigen die op die avond niet zijn toegelaten. De jongens zijn van mening dat zij zijn geweigerd vanwege hun Marokkaanse afkomst. Het café stelt dat is gehandeld volgens de huisregels en dat de afkomst van de vier jongens geen rol speelde. Het College oordeelt dat het café discrimineert bij de toelating. Het café heeft niet duidelijk gemaakt hoe de portier de toelatingscriteria in de praktijk objectief en inzichtelijk toepast. Het toelatingssysteem van het café is onduidelijk en laat ruimte voor willekeur en discriminatie.

Deurbeleid

Ook uit eerdere zaken bij het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat horecaondernemers met hun deurbeleid een bepaalde mix aan bezoekers binnen willen krijgen. De wens om een bepaald publiek te hebben is begrijpelijk, maar mag er niet toe leiden dat mensen vanwege hun afkomst een uitgaansgelegenheid niet binnenkomen. De wet verbiedt dit. Toelatingsregels moeten transparant en eenduidig zijn en concreet zijn geformuleerd. Daarnaast moeten regels te handhaven zijn. Voor een bezoeker moet duidelijk zijn waar hij/zij aan moet voldoen om te worden toegelaten. Horecaondernemers mogen wel regels opstellen over de minimale leeftijd, over het verbod van drugs of het handelen in drugs, over het verbod van het bezit van steek- en vuurwapens, over kleding (dresscode) of de houding aan de deur (agressieve houding of weigering door de metaaldetector te lopen).

Het College voor de Rechten van de Mens krijgt al jaren regelmatig vragen en zaken over horecadiscriminatie. In 2013 organiseerde het College een conferentie over discriminatie in de horeca. Tijdens de conferentie is ingegaan op de effectiviteit van de acties die tot nu toe zijn ondernomen om horecadiscriminatie tegen te gaan. Alle betrokkenen - horeca, politie, antidiscriminatiebureaus, gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens - hebben zich gecommitteerd om de oplossingen die in deze bijeenkomst naar voren kwamen, verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken op regionaal niveau.

Lees de samenvattingen en de oordelen:

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Barbara Bos, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail b.bos@mensenrechten.nl, mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.