Onderscheiding voor Glenn Helberg

1 februari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Glenn Helberg, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, heeft deze week een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij ontving de onderscheiding onder meer vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet als voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN).

Onderscheiding voor Glenn Helberg

Voor meer informatie over de Raad van Advies en zijn leden klik hier.