Onmiddellijke actie Vluchtgarage nodig

26 augustus 2014 - Laatste update 27 januari 2016

De situatie in de Vluchtgarage verslechtert. De oplopende spanningen als gevolg van de slechte leefomstandigheden eisten dit weekend het eerste slachtoffer. Het aantal bewoners stijgt en de spanningen en frustratie lopen op door de uitzichtloze situatie. Dit concludeert het College voor de Rechten van de Mens tijdens een tweede bezoek aan de Vluchtgarage. Duidelijk is dat de staatssecretaris en de gemeente sinds juni geen maatregelen hebben genomen om de situatie te verbeteren, ondanks de oproep van het College. Het College doet opnieuw een dringend beroep op zowel staatssecretaris Teeven als de gemeente Amsterdam om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Nederland is verplicht om mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen te helpen. Tot nog toe komt Nederland die verplichting niet na.

Onmiddellijke actie Vluchtgarage nodig

Vandaag en tijdens een eerder bezoek aan de vluchtgarage in juni zag het College een niet-menswaardige leefomgeving: een tekort aan sanitaire voorzieningen en voedsel. Deze voorzieningen en een veilige plek zijn essentieel voor een menswaardig leven. Het pand heeft wel toiletten, maar geen douches en warm water. Ook de stroomvoorziening werkt niet goed. Tweemaal per week brengen vrijwilligers eten, maar dit is niet genoeg. De mannen hebben geen enkele privacy en slapen en wonen in overvolle kleine kamertjes dicht op elkaar. Met het stijgend aantal bewoners en de verslechterende weersomstandigheden nemen de problemen alleen maar toe.

Recht op opvang?

Uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat vreemdelingen zonder verblijfsstatus Nederland moeten verlaten en zij zelf in hun elementaire levensbehoeften moeten voorzien. Dat neemt niet weg dat Nederland verplicht is om mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen te helpen. Ook moet de overheid voorkomen dat deze mensen in een situatie terecht komen die niet meer menswaardig is. Of iemand voor zichzelf kan zorgen hangt af van factoren als: - Kwetsbaarheid: is iemand bijvoorbeeld lichamelijk of psychisch ziek - Sociaal netwerk: als een sociaal netwerk ontbreekt, wordt iemand gedwongen op straat te leven Dit betekent dat de overheid moet regelen dat ook vreemdelingen zonder verblijfsstatus die niet voor zichzelf kunnen zorgen, toegang hebben tot kleding, onderdak en voedsel. Het College wees de staatssecretaris er recent op dat bij de beoordeling of iemand opgevangen moet worden naast de medische situatie ook andere factoren relevant zijn, bijvoorbeeld of iemand in een uitzichtloze situatie verkeert, staatloos of (nog) niet uitzetbaar is.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens vindt u op deze website.