Ontwikkelingen mensenrechten op school

16 januari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Nederland hecht gelukkig groot belang aan mensenrechten op school. Dat blijkt uit het eerste Nationaal Actieplan Mensenrechten dat het kabinet op 10 december 2013 presenteerde. In dit plan kondigt het ministerie van OCW aan dat het nagaat of mensenrechten, waaronder kinderrechten, toch expliciet kan benoemen in de kerndoelen van funderend onderwijs. In de brief aan de Tweede Kamer verduidelijkt staatssecretaris Sander Dekker dat voornemen.

Ontwikkelingen mensenrechten op school

In 2014 onderzoekt OCW samen met het onderwijsveld hoe de kerndoelen het best kunnen worden herzien. Hierbij is dan ook aandacht het aanscherpen van de kerndoelen over burgerschap en het explicieter maken van mensenrechten. De brief van de staatssecretaris gaat ook in op de aanbevelingen van de Onderwijsraad in haar advies ‘Verder met burgerschap’. OCW ontwikkelt een handreiking om het burgerschapsaanbod in kaart te brengen. Verder bekijkt het ministerie de mogelijkheden voor een self-assessmenttool voor scholen. Bovendien komt er een interactief informatiepunt komen waar alle informatie over burgerschap, de uitkomsten van onderzoek en handreikingen te vinden zijn. Samen met onderwijsinspectie bekijkt de staatssecretaris hoe zij de sociale kwaliteit van scholen beter kunnen toetsen.

Het College voor de Rechten van de Mens is blij met alle voornemens en bespreekt samen met OCW, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en de onderwijsinspectie hoe burgerschapsonderwijs nadrukkelijker over mensenrechten kan gaan. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond mensenrechteneducatie? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. Deze verschijnt vier keer per jaar.