Ook in Groningen spelen mensenrechten

17 januari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag, 17 januari, neemt de Ministerraad naar alle waarschijnlijkheid een besluit over de terugdringing van de gevaren en onwenselijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Vermindering van de gaswinning kan een goed begin zijn. Maar haast is geboden zodat de bewoners hun veiligheid herwinnen en weer een toekomst kunnen opbouwen.

Ook in Groningen spelen mensenrechten

Veiligheid

Dat de groningers zich op goede gronden zeer onveilig voelen is de afgelopen tijd steeds duidelijker geworden. In gesprekken van het College voor de Rechten van de Mens met bewoners werd hun onmacht, angst en kwetsbaarheid op beklemmende wijze zichtbaar. Dat geeft het gevoel van beklemming waaraan zij zich niet kunnen onttrekken. Dat is ook herkenbaar in het rapport ‘Vertrouwen in een duurzame toekomst’ van de Commissie Meijer, die met vele mensen gesprekken voerde. Terecht geeft de Commissie Meijer in het rapport aan dat zonder erkenning van het leed de wederzijdse verhoudingen niet opklaren.

Mensenrechten

De staat moet de individuele burger effectief beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en rustig genot van het gezinsleven (artikel 8 EVRM). Bij de oplossingen voor de huidige problematiek moeten ook eigendomsrecht, zelfbeschikking, recht op werk en respect voor taal en cultuur een rol spelen.

De definitieve oplossing van de problemen zal complex zijn, ook omdat de individuele situaties verschillen. Maar een voortvarende aanpak van de regering is noodzaak; de schade groeit met de dag.

Lees ook de brief van het College aan minister Kamp