Oordeel College: beveiligingsbedrijf discrimineert een jonge moeder die gebruik maakt van het recht om haar baby te voeden

12 februari 2020 - Laatste update 10 augustus 2020

Een beveiligingsbedrijf heeft een jonge moeder gediscrimineerd bij het besluit om haar geen nieuwe arbeidsovereenkomst te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van een klacht van de vrouw. Zij werkte als hospitality professional bij een opdrachtgever van het bedrijf. De vrouw maakte gebruik van het wettelijk recht om haar baby te voeden. Als gevolg daarvan kon zij niet, zoals gebruikelijk, acht uur per dag op het werk aanwezig zijn, maar zes uur.

Oordeel College

Zwangerschap of moederschap mag geen rol spelen bij het besluit om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen. Volgens het beveiligingsbedrijf is het feit dat de vrouw gebruik maakte van het voedingsrecht niet van invloed geweest op het besluit om haar contract niet te verlengen. Het bedrijf stelt dat de vrouw vanwege de roosterindeling niet kon worden ingezet bij de opdrachtgever omdat haar afwezigheid, twee uur per werkdag, niet door collega’s kon worden opgevangen. Het College volgt die redenering niet. De afwezigheid van de vrouw gedurende twee uur per dag was immers een rechtstreeks gevolg van het feit dat zij gebruik maakte van het voedingsrecht. Daarom is sprake van direct onderscheid op grond van geslacht vanwege het moederschap van de vrouw (oordeel 2020-7).

Recht op geven van borstvoeding en kolven

Op grond van artikel 4:8 van de Arbeidstijdenwet mag een vrouwelijke werknemer de eerste negen maanden na de bevalling haar werk onderbreken om in afzondering haar kind borstvoeding te geven of te kolven. De werkgever moet hier dan wel van op de hoogte zijn. Ook moet de werkgever een besloten ruimte ter beschikking stellen die afgesloten kan worden. Borstvoeding geven of kolven mag zo vaak als nodig is, maar per werkdag of dienst niet langer dan een vierde van de arbeidstijd.

Zelf discriminatie melden

Het College heeft in het verleden vaker oordelen gegeven op verzoek van jonge moeders die gebruik maken van het voedingsrecht. Ook uit verschillende onderzoeken van het College blijkt dat nog steeds veel vrouwen hiermee te maken hebben op het werk. Van de werkende of werkzoekende vrouwen krijgt 43% te maken met (vermoedelijk) een vorm van discriminatie vanwege zwangerschap of moederschap. Maak jij op jouw werk mee dat je ongelijk behandeld wordt vanwege je zwangerschap of moederschap? Of ken je iemand in jouw omgeving die dit is overkomen? In dat geval kun je bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht indienen en kan het College deze onderzoeken. Ook met vragen of een melding kun jij bij ons terecht.

Meer informatie