Oordeel College: Geen discriminatie door Hoge Raad van vrouwelijke sollicitant

17 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Hoge Raad een vrouwelijke raadsheer niet heeft gediscrimineerd bij de werving en selectie voor de functie van raadsheer bij de Hoge Raad. Wel stelt het College vast dat de procedure die de Hoge Raad ten aanzien van de vrouw heeft gehanteerd onvoldoende inzichtelijke, controleerbaar en systematisch is.

Oordeel College: Geen discriminatie door Hoge Raad van vrouwelijke sollicitant

Voor het oordeel klik hier.