Opening College groot succes

3 oktober 2012 - Laatste update 26 januari 2016

De opening van het College voor de Rechten van de Mens dat op 2 oktober plaatsvond in het Beatrix Theater in Utrecht is succesvol verlopen. Tot de aanwezige gasten behoorden onder andere Koningin Beatrix, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Navanethem Pillay en de Nederlandse Paralympische ploeg.

Opening College groot succes

Ook waren minister Spies, minister Opstelten en minister Leers aanwezig naast de ongeveer 600 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, overheden en wetenschappers.

Mevrouw Pillay sprak de aanwezigen toe tijdens de opening en wees op de belangrijke rol van het College bij het bevorderen, belichten, bewaken en beschermen van mensenrechten in Nederland. Ad van Liempt, historicus en televisiemaker verzorgde een afwisselend programma dat mensenrechten in Nederland vanaf de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) uit 1948 tot nu indrukwekkend neerzette.

Laurien Koster, voorzitter van het College, benadrukte in haar speech dat mensenrechten ook in Nederland niet vanzelfsprekend zijn voor groepen die niet populair zijn bij de meerderheid of door hun situatie weinig stem of slagkracht hebben. Als voorbeeld noemde zij onder meer de van zorg afhankelijke oudere mens en nieuwkomers. Voorwaarde voor de verwezenlijking van mensenrechten is in de eerste plaats in de ander de mens te herkennen als drager van onvervreemdbare rechten.

De gehele speech van mevrouw Pillay is via deze link te downloaden.