Opleving van geweld tegen LHBTI’s: College roept op om dit te blijven melden

27 augustus 2021 - Laatste update 27 augustus 2021

De afgelopen weken werd Nederland opgeschrikt door meerdere ernstige voorvallen van anti-LHBTI en gender gerelateerd geweld. Zo werd de 14- jarige Frédérique zwaar mishandeld op straat omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. In een wooncomplex in Amsterdam werden regenboogvlaggen aangestoken wat leidde tot een gevaarlijke brand en evacuatie van bewoners. En in Rotterdam werd het bedrijf van de voorzitter van het Regenboognetwerk van Feijenoord beklad met anti-homo leuzen, en daarbij een poging gedaan tot brandstichting.

Belangrijk mensenrecht

Door dergelijk geweld voelen veel LHBTI’s zich niet altijd veilig in hun eigen woonomgeving of op straat. Dit terwijl iedereen in ons land het recht heeft om veilig zichzelf te zijn. Niet alleen thuis, maar ook in de openbare ruimte. Hierdoor kampen veel LHBTI’s met angst als ze naar buiten gaan of ze passen hun gedrag aan, zo blijkt uit het onderzoek voor de Jaarrapportage 2019 van het College voor de Rechten van de Mens.

Stijging meldingen en aangiftes

Dat deze gebeurtenissen niet op zichzelf staan, blijkt uit het jaarlijkse rapport discriminatiecijfers dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt opgesteld. In 2020 was 32% van de meldingen en aangiftes van discriminatoir geweld bij de politie LHBTI-gerelateerd. Een stijging van 13% ten opzichte van 2019. Deze stijging, en met name de ernst van de recente zaken, is reden tot zeer grote bezorgdheid. Het is ontzettend belangrijk om LHBTI- gerelateerd geweld te blijven melden. Alleen zo krijgen we zicht op wat er werkelijk speelt als het om LHBTI- gerelateerd geweld gaat en kunnen we als samenleving in het algemeen, en de overheid in het bijzonder stappen ondernemen om discriminatie te stoppen.  

Geweld en discriminatie

Het College maakt zich naast de politie en andere betrokken instellingen sterk voor het benoemen en meenemen van het (mogelijke) discriminatie-aspect bij geweldsincidenten. Daarbij vraagt het College aandacht voor discriminatie in het hele proces: van aangifte tot afhandeling en bepalen van de straf van daders. Ondanks de heftigheid van de recente incidenten is het positief dat de politie en anderen, zoals het Openbaar Ministerie, de gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid de problematiek erkent en het discriminatie-aspect expliciet benoemt.

Meld discriminatie

Veilig jezelf kunnen zijn, is een mensenrecht. In Nederland zijn er verschillende instanties die je kunnen helpen als je te maken krijgt met discriminatie. Welke instanties dat zijn, is afhankelijk van het incident zelf en waar het incident zich afgespeeld heeft. Het is van belang om geweld en discriminatie te melden en aangifte te doen bij de politie. Hierbij kan je lokale antidiscriminatie voorziening je ondersteunen. Als je gediscrimineerd wordt op je werk, als consument of op school kun je met je vraag of melding ook terecht bij het College.

Onderwerpen