Organisaties treffen vrijwel altijd maatregelen na uitspraak College

3 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Uit een recente evaluatie blijkt dat organisaties in de meeste gevallen tot actie overgaan als blijkt dat zij gediscrimineerd hebben. 15 van de 17 oordelen over handicap en chronische ziekte die eind 2011 en begin 2012 zijn uitgebracht hebben tot maatregelen geleid. Het zijn in ruime meerderheid bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie, maar ook scholen maken zich hier schuldig aan.

Organisaties treffen vrijwel altijd maatregelen na uitspraak College

Zo heeft het ROC Amsterdam een leerling gediscrimineerd die door haar ziekte een negatief studieadvies heeft gekregen. Het gevolg is dat zij zich twee jaar niet mag inschrijven voor een opleiding. Zij meldt zich toch aan voor de opleiding binnen twee jaar en een tweede verzoek doet het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Beiden verzoeken wijst het ROC af wegens het negatieve studieadvies. Na het oordeel van de toenmalige Commissie Gelijke Behandeling (voorloper van het College) mocht het meisje haar opleiding hervatten.

De meeste mensen weten de weg naar het College goed te vinden. Sinds maart 2012 moeten bussen en metro's in Nederland ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Opmerkelijk is dat de inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet slechts heeft geleid tot een enkel verzoek tot een oordeel. Momenteel onderzoekt het College wat hiervan de reden is.

Vandaag is het internationale dag van mensen met een handicap. Het College voor de Rechten van de Mens zet zich onder meer in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Zo is het College voorstander van een snelle ratificatie van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en ziet het toe op gelijke behandeling van mensen met een beperking.