OVSE rapporteert over de Tweede Kamerverkiezingen

28 november 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen september ging Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar wie controleert of de verkiezingen goed en eerlijk verlopen? De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) controleert in alle Europese landen, Canada, Amerika en landen in Azië hoe de verkiezingen verlopen. Daarom was er in aanloop naar de verkiezingen en op de verkiezingsdag een waarnemingscommissie in Nederland aanwezig. OVSE heeft in die periode onder andere met het College voor de Rechten van de Mens gesproken.

OVSE rapporteert over de Tweede Kamerverkiezingen

Volgens de OVSE waren de verkiezingen open en transparant en hadden kiezers ruime keus in politieke partijen. Daarnaast was de verkiezingscampagne actief en open, met respect voor fundamentele vrijheden zoals het recht van vereniging, vergadering en meningsuiting. Ook de media heeft ruimschoots aandacht besteed aan de verkiezingscampagne.

In de aanbevelingen vraagt de OVSE aandacht voor het wettelijk kader. Hoewel dit op hoofdlijnen in orde is, kan uitwerking op het gebied van politieke partijfinanciering, het gebruik van stemmen per volmacht en de procedure voor klachten en beroepsprocedures nog bijdragen aan een verkiezingsproces dat meer in overeenstemming is met de OVSE-aanbevelingen. Verder vraagt de OVSE aandacht voor het gebruik van volmachten. Hoewel er geen signalen zijn van misbruik is de schaal waarop gestemd wordt via volmacht, en het verschil in stemmen bij volmacht onder diverse bevolkingsgroepen naar etnische afkomst opvallend.

Het College voor de Rechten van de Mens zal de naleving van de aanbevelingen over het verkiezingsproces in de gaten houden.

Het rapport over de Tweede Kamerverkiezingen is hier te vinden.