Paul Schnabel schetst de historische kaders van gelijke behandeling

3 juli 2012 - Laatste update 27 januari 2016

28 juni sprak Paul Schnabel, directeur Sociaal Cultureel Planbureau, de vierde Gelijke Behandelingslezing uit. Hij nam daarmee het woord over van minister Hirsch Ballin, Alexander Rinnooy Kan en Agnes Jongerius.

Paul Schnabel schetst de historische kaders van gelijke behandeling

Paul Schnabel schetste een mooi beeld van de wisselwerking tussen broederschap, vrijheid en gelijkheid, de klassieke waarden uit de Franse Revolutie. Hij plaatste daarmee het werk van de Commissie op doeltreffende wijze in een historisch kader en filosofeerde over voortschrijdend gelijkheidsdenken en de botsingen met andere waarden. Hij benadrukte dat discriminatie op de loer ligt als mensen de ander van subject tot object vervormen; omgekeerd ontstaat begrip en waardering voor verschil als mensen van object tot subject worden gemaakt.

Aansluitend gingen wethouder Korrie Louwes, Rita Schriemer van RADAR en specialist discriminatie op de arbeidsmarkt John Autar met elkaar en publiek het gesprek aan. De prikkelende stellingen zorgde voor een levendige discussie.

De lezing is met veel enthousiasme door de gasten ontvangen en werd na afloop uitgebreid nabesproken. De Gelijke Behandelingslezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Commissie Gelijke Behandeling en is een bijzonder moment in het voortdurende maatschappelijke gesprek over gelijkheid en verschil.