Persuitnodiging: Themazitting zwangerschapsdiscriminatie

20 september 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Datum: 24 september 2013Tijdstip: 11.00 uurLocatie: Kleine Singel 1-3, UtrechtOp dinsdag 24 september organiseert het College voor de Rechten van de Mens een themadag over zwangerschapsdiscriminatie. Uit onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen van het College in 2012 bleek dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen hebben met zwangerschap in relatie tot werk. Ook uit cijfers van het jaarverslag van het College over 2012 blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Het aantal uitspraken hierover is met 60% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In juni dit jaar hield het College een peiling waaruit duidelijk werd dat managers in Nederland weinig tolerant zijn richting zwangere vrouwen.

Persuitnodiging: Themazitting zwangerschapsdiscriminatie

Het zittingsrooster voor dinsdag 24 september a.s. is als volgt:

  • 11.00 - 12.30 uur Zitting 1: verzoekster stelt dat haar contract niet is verlengd vanwege haar zwangerschap.
  • 13.30 - 15.00 uur Zitting 2: verzoekster stelt dat zij geen vast contract heeft gekregen vanwege haar moederschap.

November 2013 doet het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in de bovengenoemde zaken.

Wilt u aanwezig zijn bij de themazitting, meldt u dan aan bij Barbara Bos b.bos@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Voor de redactie

Over zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Andere veelvoorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere posities. Duidelijke voorbeelden van discriminatie zijn onder andere:• Contract wordt niet verlengd terwijl de baan wel beschikbaar is• Geen salarisverhoging door de zwangerschap• Niet terug kunnen in eigen functie na de bevalling

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.