Raad van Europa over aanpak mensenhandel in Nederland

26 juni 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Een speciale delegatie van de Raad van Europa (GRETA) publiceerde in juni het eerste rapport over de implementatie van het Verdrag tegen Mensenhandel in Nederland. In aanloop naar de publicatie onderzocht GRETA de Nederlandse aanpak van mensenhandel en sprak onder meer met het College voor de Rechten van de Mens. GRETA waardeert de stappen die Nederland zette in de aanpak van mensenhandel, maar wijst ook op verbeterpunten.

Raad van Europa over aanpak mensenhandel in Nederland

GRETA spoort Nederland aan om de registratie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Goed zicht op de aard en omvang van mensenhandel is cruciaal voor een effectieve aanpak. Verder vraagt GRETA aandacht voor arbeidsuitbuiting. Werknemers die voor meer dan werk afhankelijk zijn van hun werkgever of uitzendbureau zijn kwetsbaar. Het College onderschrijft deze aanbevelingen. Tot slot stelt GRETA dat Nederland potentiele slachtoffers van mensenhandel beter moet informeren over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een tijdelijke verblijfsvergunning met behoud van recht op voortgezet verblijf.

Uit de reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie op het rapport blijkt dat de Nederlandse overheid extra aandacht gaat besteden aan arbeidsuitbuiting en minderjarige slachtoffers. Daarnaast werkt de overheid aan een nationaal verwijsmechanisme en overweegt een her-evaluatie van de verblijfsregeling bij mensenhandel.

Lees het rapport van GRETA (incl. de reactie van de Minister van V&J)

Meer informatie over GRETA