Reactie wetsvoorstel Taverne

12 februari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer in het kader van het initiatiefwetsvoorstel Taverne. Deze wetswijziging beoogt wijziging van artikel 94 Grondwet. Resultaat van deze wijziging zou zijn dat het de rechter niet langer is toegestaan om wetten te toetsen aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen, en bij geconstateerde onverenigbaarheid nationale wettelijke voorschriften buiten toepassing te laten. Belangrijk argument hierbij is dat deze toetsing thuishoort bij de democratische gelegitimeerde wetgever en niet bij de rechter. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een aantal zorgpunten ten aanzien van het wetsvoorstel.

Reactie wetsvoorstel Taverne